Jeugd met een Opdracht (JmeO) omvat duizenden mensen en honderden bedieningen in nagenoeg ieder land op de wereld. Altijd gaat ons hart ernaar uit God (beter) te leren kennen en Hem onder de mensen bekend te maken.

Wij zijn een mengeling van mensen uit de hele wereld – iets preciezer: uit meer dan 180 landen. In veel van onze vestigingen werken mensen uit een bonte verzameling van deze landen samen. We komen uit een veelvoud van verschillende kerken en spreken honderden talen. Ongeveer de helft van alle medewerkers komt uit niet-westerse landen als Korea, Brazilië, Indonesië, Oeganda, India.

Naast onze fulltime stafmedewerkers huisvesten veel JmeO-locaties korte-termijn teams. Dat kunnen samenwerkende individuen, jeugd- en kerkelijk groepen of gezinnen zijn, die ‘God bekend maken’ door woord en daad. Ieder jaar zenden we meer dan 25.000 mensen uit voor korte-termijnzending.

Drie vezels zijn door alles wat JmeO doet, heengevlochten:

Evangelisatie
Sommige creatieve gereedschappen die worden gebruikt om het evangelie te presenteren, zijn drama, muziek, andere kunstzinnige uitingen en sportactiviteiten. We proberen ons geloof effectief te delen, op manieren die het publiek – of het nou tieners, vluchtelingen of indianen uit het regenwoud zijn – begrijpt. JmeO is betrokken in kerkstichting onder volkeren die het evangelie nog niet kennen.

Hulpverlening
Hulpverlening is de ‘handen en voeten’ van het evangelie. JmeO helpt bij het tegemoet komen aan de praktische en lichamelijke noden van naar schatting jaarlijks zo’n 400.000 mensen. Zorg voor straatkinderen in Zuid-Amerika, aids-wezen in Afrika, hulp bij herstel van drugsverslaafden in Noord-Amerika en West-Europa, eten geven aan vluchtelingen en nooddruftige vrouwen in Afrika en Azië, hospitaalschepen die het evangelie praktisch en met woorden verkondigen: het zijn enkele van de manieren waarop helpende handen tot uiting komen.

Training and Discipelschap
Training en discipelschap zijn bedoeld om christenen beter toe te rusten tot dienstbaarheid in van alles – van landbouw en gezondheidszorg tot reïntegratie na verslaving en pastoraat. Op JmeO’s University of the Nations kunnen zendelingen verdere studie volgen op specialistische gebieden als wetenschap en technologie, taalwetenschap, menswetenschappen en christelijk werk. De meeste JmeO-opleidingen combineren onderwijs in de klas met discipelschap in relaties en praktische dienstbaarheid.

Afronding van de Discipelschap Training School (DTS) is een vereiste om stafmedewerker bij JmeO te mogen worden, en wordt ook gevraagd om toegang te krijgen tot alle andere trainingsprogramma’s.

Ieder jaar volgen zo’n 10.000 studenten een opleiding van de University of the Nations (zoals de DTS) op een van de 250 bases waar U of N-scholen worden gehouden.