Wat heeft verbond met liefde te maken?

Wat heeft verbond met liefde te maken?

“Hoe hebben jullie in je dagelijks werk te maken met duurzame relaties?” vroeg Hilde, terwijl ze met twee handen haar glas met thee oppakte. Ik keek even omhoog naar het groene bladerdak dat ons van schaduw voorzag op deze warme Afrikaanse zomerdag. “Ik denk dat dit de basis is.” begon ik. “Gezonde gezinnen staan of vallen met de sterkte van het huwelijk. En dat lijkt logisch, maar toch is dit onderbelicht vandaag de dag. We weten namelijk niet meer wat verbond, of covenant in het Engels, echt betekent.” “Wat is er voor jou dan zo belangrijk aan verbond?”. Dat was de aanleiding voor onderstaande mail…

Fact of life?

Het onderwerp ‘verbond’ is iets wat mij erg bezighoudt. Dat komt vooral doordat we ons focussen op het versterken van families, en die staan of vallen bij het succes van het huwelijk. Onze generatie in Nederland – ruwweg de 25 tot 45 jarigen – hebben scheiden volledige geaccepteerd en flitsend gemakkelijk gemaakt. En dat is een wereldwijde trend.

De ene benadering is om dat af te keuren en te veroordelen, een andere is om het te laten gaan, want dit is de geest van de tijd. Ik wilde me niet tussen die reacties scharen, maar ik werd juist geïnteresseerd in het waarom. Niet waarom mensen scheiden, zoals financiën of slechte communicatie of verdwenen gevoelens. Maar waarom scheiden zo normaal geworden is: een ‘fact of life’.

Ik denk persoonlijk dat de Christenen betere statistieken dan de rest zouden moeten kunnen overleggen, als het gaat om de houdbaarheid van het huwelijk. Wij hebben (als het goed is) iets wat de rest niet heeft. En dan bedoel ik niet de wet van Mozes 😉 Wij hebben een God die hét voorbeeld geeft van liefde.

Verbond

Eén van de manieren (misschien wel dé manier) waarop God zijn liefde toont is door verbond. Voor mij werd, via de workshop die we aanbieden voor getrouwde stellen, al een tipje van de sluier opgelicht. Daarnaast hebben we in de gereformeerde traditie op de trouwdag ook altijd gehoord over: huwelijk = verbond. Dus opzich is dit voor velen geen onbekend verband.

Maar toen ik de bijbel ging bestuderen op verbond, kwam ik allerlei eigenschappen tegen die ik niet kon rijmen met wat ik/men vandaag de dag over het huwelijk geloof. In deze tijd van gelijkheid tussen man en vrouw kon ik niet wat met God die eenzijdig een verbond sluit (zoals met Noach en Abraham). Het is toch niet zo dat alleen de man besluit, als het traditionele hoofd-van-het-gezin?

Keuze

Een paar maanden geleden gaven we les over dit onderwerp. We bestudeerden Genesis 9: God’s verbond met Noach. Plotseling drong het tot me door: het gaat bij verbond niet over wie de baas is over wie, maar over de keuze. De keuze om jezelf aan jouw kant van het verbond te houden, ongeacht wat de andere partij doet. God kiest vóór Noach, en door Noach voor de mensheid. Dat is liefde: ik kies om jouw te dienen. Ik kies om te voorzien in veiligheid, basic levensbehoeften, etc. Omdat ik dat wil, niet omdat jij dat verdient of omdat jij je zo goed gedraagt. God geeft, elke dag, ook al beantwoorden wij die liefde vaak niet, of gaan we zelfs vreemd (zoals bij Hosea) door op onze eigen voorziening te vertrouwen.

Tegelijk deed dit me beseffen dat we, dankzij de invloed van media en cultuur, een beeld hebben van liefde wat totaal niet strookt met God’s voorbeeld. Liefde is een gevoel geworden: het moet goed voelen, we vallen voor iemand (als slachtoffer?), hebben vlinders in de buik en de vonken vliegen in het rond. Maar we verwarren liefde met een emotie, terwijl het een keuze is. Zolang we het zien als een emotie, al is het onbewust, dan is het eindig en zeer subjectief. Het opvallende is dat de Nederlandse taal een ander woord voor liefhebben gebruikt wat eigenlijk heel sterk is: houden van. Dat ‘houden’ is precies waar het om draait: vasthouden als keuze, no matter what.

Regenboog

Als teken van het verbond met Noach gebruikt God de Regenboog. Wat veel mensen niet weten is dat de regenboog die wij zien (meestal) niet de hele regenboog is. Bomen, huizen, heuvels, (de aardse zaken) zitten in de weg om te kunnen zien wat God ziet: een volledige regenboog. Een boog zonder einde (zie de video). Want dat is wat Hij kiest. En dat is wat wij kiezen als we trouwen, vandaar de trouwring 😉

Geldt dit ook voor vriendschappen, zonder huwelijksverbond? Ik denk van wel. Zo kun je verbondsvrienden hebben, zoals David en Jonathan in de bijbel. Ook denk ik dat het effect van sterkere huwelijken doorsijpelt naar de sterkte van onze andere verhoudingen. We leren als 1e hoe we verhoudingen doen, in ons gezin waarin we opgroeien. Hoe meer voorbeelden er zijn van ouders die door dik en dun bijelkaar blijven, hoe meer dat de norm wordt voor alle relaties. En dus werken we aan het verbeteren van onze skills voor communicatie en conflicthantering.

Is dat van toepassing op alle culturen? Ja, in Zuid Afrika heeft elke cultuur zijn eigen littekens op het gebied van relaties opgelopen. Allemaal zoeken we echter naar die plek waar liefde meer is dan dat gevoel. Dat is precies waarom er hoop is voor dit land: bruggen bouwen is namelijk ook zo’n keuze om lief te hebben ongeacht de ander. Dus wij spreken hier met klem over verbond als basis voor duurzame relaties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.