Posts by: Chris

I am a husband of one and a father of 4. My goal is to build strong connections. This starts in my own family, with my wife and kids. From the overflow we facilitate courses, workshops on marriage, family and relationships: Building Family by strengthening the Base.

Wat heeft verbond met liefde te maken?

- - Huwelijk, Verbond
Wat heeft verbond met liefde te maken?

“Hoe hebben jullie in je dagelijks werk te maken met duurzame relaties?” vroeg Hilde, terwijl ze met twee handen haar glas met thee oppakte. Ik keek even omhoog naar het groene bladerdak dat ons van schaduw voorzag op deze warme Afrikaanse zomerdag. “Ik denk dat dit de basis is.” begon ik. “Gezonde gezinnen staan of vallen met de sterkte van het huwelijk. En dat lijkt logisch, maar toch is dit onderbelicht vandaag de dag. We weten namelijk niet meer wat verbond, of covenant in het Engels, echt betekent.” “Wat is er voor jou dan zo belangrijk aan verbond?”. Dat was de aanleiding voor onderstaande mail…

Fact of life?

Het onderwerp ‘verbond’ is iets wat mij erg bezighoudt. Dat komt vooral doordat we ons focussen op het versterken van families, en die staan of vallen bij het succes van het huwelijk. Onze generatie in Nederland – ruwweg de 25 tot 45 jarigen – hebben scheiden volledige geaccepteerd en flitsend gemakkelijk gemaakt. En dat is een wereldwijde trend.

Continue Reading

De grootste uitdaging in een multicultureel huwelijk

- - Huwelijk

In een wereld die steeds kleiner wordt, worden de kansen op een multicultureel huwelijk steeds groter. Je ontmoet de liefde van je leven tijdens een geweldige reis ergens op de wereld en besluit samen verder te gaan. Niet over een nacht ijs natuurlijk, maar toch. Een multiculturele relatie is een grote uitdaging. En we krijgen er veel vragen over tijdens onze huwelijksworkshops. Hier een Q&A met Chris, als voorzetje.

de grootste uitdaging in een multicultureel huwelijk

Een multicultureel huwelijk – dat hebben we eigenlijk allemaal

Chris: Mijn eerste reactie is: Wat is een multicultureel (of gemengd) huwelijk? Mijn definitie is dat dit een huwelijk is tussen twee personen van verschillende nationaliteiten of culturen. Bijvoorbeeld een Nederlander die met een Zuid Afrikaanse trouwt (zoals ik) of een Christen die met een niet-Christen trouwt. Maar zelfs binnen deze grenzen kunnen de culturen van je gezin van oorsprong sterk verschillen. Met andere woorden: eigenlijk heeft iedereen een multicultureel huwelijk, tot op zekere hoogte.

Continue Reading

De Kracht van Verbinding

- - Huwelijk

 

We are created for connection. Als we geen zinvolle verhoudingen hebben met mensen rondom ons, heeft dit ‘n negatieve invloed op onze gezondheid. Statistisch gezien ben je er slechter vanaf wanneer je eenzaam door het leven gaat dan dat je 15 sigaretten per dag rookt. Aan de andere kant, connectie stimuleert groei bij pasgeboren baby’s, en dit gaat je leven lang door. Elk contact prikkelt de hersenen om verbindingen te leggen. Intiem contact zorgt zelfs voor betere bloeddoorstroming en een gezonder hart.

De kracht van verbinding Continue Reading

When Courageous men become Contagious men

- - Gezin

Some stories of men, courageous men: “My father never really cared. Sometimes he would say he loves me and that he was sorry. But he was unable to show it.”
“My marriage fell apart a few months ago, now I’m left to care for my son.”
“We have been married for a few months now, but I want to know how I can get that connection with her 6 year old daughter.”

Continue Reading